Боломжийн үнэтэй Тансаг гэрүүд

VANDER Yurts

VANDER Yurts

Монгол дахь хамгийн сайн чанарын гэр үйлдвэрлэл

Гэрийн цонх болон хаалганы төрөл

Гэрийн код: X1-X2-X3W-X4

X1: Гэрийн диаметр (м)

X2: “ND” Гэрийн ердийн хаалга.

X3: Хаалган дахь цонхны тоо (дугаар): “0W”, “1W”, “3W” or “5W”

X4 : “NW” Хаалганы хажуугийн хавтасгүй, “2W” 2 хавтастай, “4W” 4 хавтастай, “6W” 6 хажуугын хавтастай.

Тансаг Гэрийн код:

Хажуугийн хавтасгүй

2 хавтастай

4 хавтастай

6 хавтастай

хаалган дахь цонх 0

хаалган дахь цонх 1

хаалган дахь цонх 3

хаалган дахь цонх 5

X-ND-0W-NW

X-ND-1W-NW

X-ND-3W-NW

X-ND-5W-NW

X-ND-0W-2W

X-ND-1W-2W

X-ND-3W-2W

X-ND-5W-2W

X-ND-0W-4W

X-ND-1W-4F

X-ND-3W-4W

X-ND-5W-4W

X-ND-0W-6W

X-ND-1W-6F

X-ND-3W-6W

X-ND-5W-6W

Уламжлалт Гэрийн код:

хаалган дахь цонх 0

Хажуугийн хавтасгүй

X-ND

0 windows in door

1 window in door

3 windows in door

5 windows in door

Хаалганы саравч

yurt entrance structure

Хаалганы саравч урдаасаа

Хаалганы саравч харагдах өнцөг 45°

Хаалганы саравч харагдах өнцөг 90° 

Манай сийлбэртэй гэрүүд

VANDER Yurts

VANDER Yurts

Монгол дахь хамгийн сайн чанарын гэр үйлдвэрлэл

Манай сийлбэртэй гэрүүд

Таны хүссэн загвар зургийн дагуу гэрийн хана, унь, тооно, хаалган дээр уран сийлбэр гаргаж өгнө. Ингэснээр таны худалдан авсан гэр өөр хаана ч байхгүй чамин тансаг байх болно.

Хүннү тооно

Хүннү тооно

Нүүдэлчдийн эрт дээр үеийн хэв шинжийг бүрэн агуулсан өвөрмөц дизайнтай хүннү тооно.

Уламжлалт тооно

Уламжлалт тооно

Орчин үеийн төгс шийдлүүдийг агуулсан барьж буулгахад хамгийн тохиромжтой уламжлалт гэрийн тооно.